top of page
פוטר.jpg
20221205_145830.jpg


יצירה נושקתת לאדמה

ב1970 נולד טקשי האטורי בטוקיו. לאחר סום לימודיו הוא התמחה במדעי המזרח התיכון וכיום הוא עובד כדיפלומט באזור. במשך כל זמן עבודתו, המשיך ליצור את האומנות המיוחדת לו, שכללה בעיקר ציורים.
כיום גר טקשי בירושלים ומשתמש ביצירותיו באדמה, עפר וחול מישראל ומן השטחים, ותוך כדי יצירה תפילותיו עוסקות בשלום וביציבות באזורנו. טקשי מאמין שארץ ישראל מעניקה לעבודותיו כוח ויופי שמקורם באדמה עצמה.
"האדמה מחבקת את החיים ואת המוות, וכולנו, כל בני האדם, נולדנו מן האדמה וברבות הימים נשוב אליה. ההסטוריה של המקום ספוגה בקרקע. לא רק תולדותיהם של בני האדם, אלא תולדות הארץ עצמה." 
logan.png
bottom of page